Éng-kòe ê 11 goe̍h 29 ji̍t 11月29日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1936 nî – Ji̍t-pún Khin-gîn Hōe-siā Ko-hiông Kang-tiûⁿ hóe-ji̍p-sek (火入式) kí-hêng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
11 goe̍h
29
Kóng-kò