Éng-kòe ê 11 goe̍h 26 ji̍t 11月26日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1927 nî – 台灣水彩畫會 pān thâu pái ê tián-lám.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
11 goe̍h
26
Kóng-kò