Éng-kòe ê 12 goe̍h 12 ji̍t 12月12日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1627 nî – Tâi-oân chāi-tē thâu-lâng Dika tòe Ji̍t-pún-lâng kòe Kang-hō͘ kìⁿ Chiong-kun.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
12
Kóng-kò