Éng-kòe ê 12 goe̍h 10 ji̍t 12月10日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1979 nî – Ko-hiông hoat-seng Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

    á-bô kì-lio̍k
12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
10
Kóng-kò