Éng-kòe ê 12 goe̍h 27 ji̍t 12月27日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1937 nî – Chóng-tok-hú sêng-li̍p Tāi-tûn, Chhù-ko Ta-ló͘-koh, kap Sin-ko A-lí-san saⁿ-ê kok-li̍p kong-hn̂g.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
27
Kóng-kò