Éng-kòe ê 12 goe̍h 13 ji̍t 12月13日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1867 nî – Tiúⁿ-ló-kàu bo̍k-su Lí Hiu (Hugh Ritchie) kap khan-chhiú Elizabeth khì kàu Táⁿ-káu.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
13
Kóng-kò