Éng-kòe ê 12 goe̍h 20 ji̍t 12月20日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1933 nî – Chiong-hòa kap Pin-tong 市制 si̍t-si.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
20
Kóng-kò