Éng-kòe ê 12 goe̍h 25 ji̍t 12月25日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1635 nî – Hô-lâng-lâng tàu Sin-káng-siā phah Ta-ká-lí-áng-siā.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

7 goe̍h 17 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
25
Kóng-kò