Éng-kòe ê 12 goe̍h 18 ji̍t 12月18日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1867 nî – Ke-lâng kiam hū-kīn tē-hng tú tio̍h hái-tiòng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

7 goe̍h 20 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
18
Kóng-kò