Éng-kòe ê 12 goe̍h 15 ji̍t 12月15日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1903 nî – Ui-le̍k-sū chhut-sin ê soan-kàu-su Lô͘ Jîn-ài khì kàu Tâi-lâm.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
15
Kóng-kò