Éng-kòe ê 12 goe̍h 5 ji̍t 12月5日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1932 nî – Tâi-lâm ê Hayashi Pah-hòe-tiàm khai-gia̍p.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

7 goe̍h 21 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
Kóng-kò