Éng-kòe ê 12 goe̍h 30 ji̍t 12月30日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1871 nî – Má-kai khì kàu Táⁿ-káu.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
12 goe̍h
30
Kóng-kò