Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

9-hāng kiat-kó
3380

山本新太郎

12 goe̍h 30 改

1876 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.

3174
3130

水尾一一

12 goe̍h 30 改

1916 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.

3081

松本隆一

12 goe̍h 30 改

1911 nî 8 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.

3076

松本虎太

12 goe̍h 30 改

1879 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 陶村 ê lâng.

2979
2830
1493

鹽飽茂

12 goe̍h 30 改

1902 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 坂出町 ê lâng.

89

荒井留一

12 goe̍h 30 改

1902 nî 7 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 ê lâng.