Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
12-hāng kiat-kó
5769

黃讃宗

12 goe̍h 30 改

1883 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì.

5563
5415

吳沛霖

12 goe̍h 30 改

1888 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì.

5388
4092

古賀保一

12 goe̍h 30 改

1898 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 佐賀縣 ê lâng.

3550
3076

松本虎太

12 goe̍h 30 改

1879 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 香川縣 綾歌郡 陶村 ê lâng.

2156

陳水

12 goe̍h 30 改

1896 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台中州 豐原郡 神岡庄 ê lâng.

2094
1967

武田靜知

12 goe̍h 30 改

1908 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 ê lâng.

1524

澁谷辰

12 goe̍h 30 改

1904 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台北州 ê lâng.

1281

黃添成

12 goe̍h 30 改

1905 nî 10 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 台中州 竹山郡 竹山街 ê lâng.