Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

14-hāng kiat-kó
148

伊藤孜吉

12 goe̍h 30 改

1890 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 安佐郡 ê lâng.

372

惠美壽三郎

12 goe̍h 30 改

1906 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

435
1429

坂本敏雄

12 goe̍h 30 改

1898 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 大分縣 速見郡 ê lâng.

1679

須藤勝

12 goe̍h 30 改

1905 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 大分縣 ê lâng.

2332
2921

方沁

12 goe̍h 30 改

1898 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

3415

楊慶珍

12 goe̍h 30 改

1899 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆市 ê lâng.

3757

林通喜

12 goe̍h 30 改

1906 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

3800

林熊祥

12 goe̍h 30 改

1896 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1973 nî 3 goe̍h 28 ji̍t kòe-sin.

5107
5318

劉守潭

12 goe̍h 30 改

1880 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 斗六街 ê lâng.

5770

林祿樹

12 goe̍h 30 改

1881 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.

6529

李寶

12 goe̍h 30 改

1878 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì.