Éng-kòe ê 10 goe̍h 14 ji̍t 10月14日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1944 nî – Tē-jì-chhù Sè-kài Tāi-chiàn: Liân-ha̍p-kun hoat-tōng tùi Kong-san ê chi̍t kái tōa khong-si̍p.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
10 goe̍h
14
Kóng-kò