Éng-kòe ê 10 goe̍h 17 ji̍t 10月17日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1921 nî – Tâi-oân Bûn-hòa Hia̍p-hōe chhòng-li̍p tāi-hōe.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
10 goe̍h
17
Kóng-kò