Éng-kòe ê 10 goe̍h 25 ji̍t 10月25日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1930 nî – Chì 11 goe̍h chhe 3 kî-kan kí-hêng tē 4 hôe Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe.

  • 1931 nî – Chì 11 goe̍h chhe 3 ki-kan kí-hêng tē 5 hôe Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe.

  • 1932 nî – Kí-hêng tē 6 hôe Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
10 goe̍h
25
Kóng-kò