Éng-kòe ê 10 goe̍h 24 ji̍t 10月24日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1908 nî – Tâi-oân Chóng-tok-hú tī Tâi-tiong Kong-hn̂g pān 縱貫鐵道全通式

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
10 goe̍h
24
Kóng-kò