Éng-kòe ê 10 goe̍h 29 ji̍t 10月29日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1995 nî – Ko-hiông ê Tāi-thóng Pah-hòe Kong-si hóe-sio.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
10 goe̍h
29
Kóng-kò