Éng-kòe ê 10 goe̍h 4 ji̍t 10月4日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

8 goe̍h chhe 1 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò