Éng-kòe ê 10 goe̍h 6 ji̍t 10月6日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

    á-bô kì-lio̍k

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

    á-bô kì-lio̍k
7 goe̍h 29 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò