Éng-kòe ê 10 goe̍h 28 ji̍t 10月28日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1927 nî – Chì 11 chhe 6 kî-kan thâu hôe Tâi-oân Bí-su̍t Tián-lám-hōe kí-hêng.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
10 goe̍h
28
Kóng-kò