Éng-kòe ê 10 goe̍h 8 ji̍t 10月8日

Chit kang hoat-seng ê tāi-chì

  • 1917 nî – Tè Jîn-siū ê Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k chhut-pán.

Chit kang chhut-sì ê jîn-bu̍t

Chit kang kòe-sin ê jîn-bu̍t

12 goe̍h 30 kái-sin kì-lio̍k
Kóng-kò