Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
12-hāng kiat-kó
5058

林建文

12 goe̍h 30 改

1900 nî 8 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 北門町 ê lâng.

5027

林英貴

12 goe̍h 30 改

1907 nî 4 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 北門町 ê lâng.

4734

傅順南

12 goe̍h 30 改

1899 nî 8 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 北門町 ê lâng.

4723
3691

林鑑

12 goe̍h 30 改

1898 nî 1 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 北門町 ê lâng.

2658
2613
2259

鄭基

12 goe̍h 30 改

1896 nî 11 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 北門町 ê lâng.

2257

鄭偉成

12 goe̍h 30 改

1917 nî 11 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 新竹州 新竹市 北門町 ê lâng.

1299

黃履鰲

12 goe̍h 30 改

1908 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 北門町 ê lâng.

1286
346