Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
9-hāng kiat-kó
5461

謝赤皮

12 goe̍h 30 改

1881 nî chhut-sì. 台北州 基隆郡 瑞芳街 九份 ê lâng.

4618
4579

陳天生

12 goe̍h 30 改

1905 nî 12 goe̍h chhut-sì. 台北州 基隆郡 瑞芳街 九份 ê lâng.

4203
4019
2082

張文伴

12 goe̍h 30 改

1898 nî 2 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 台北州 基隆郡 瑞芳街 ê lâng.

1465
839