Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
94-hāng kiat-kó
5449
5277

平澤龜一郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 12 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

5160
5143
4890

吉村善臣

12 goe̍h 30 改

1902 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 石卷市 ê lâng.

4827
4759

星白

12 goe̍h 30 改

1902 nî 7 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 登米郡 佐沼町 ê lâng.

4711

林通雄

12 goe̍h 30 改

1907 nî 3 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

4689

芳賀生三

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 ê lâng.

4688

八丁目清

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 仙台市 錦町 ê lâng.

4686
4679

西大條一十司

12 goe̍h 30 改

1887 nî 6 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 桃生郡 ê lâng.

4659

中島文雄

12 goe̍h 30 改

1891 nî 9 goe̍h chhut-sì. 宮城縣 ê lâng.

4604

津野田誠吾

12 goe̍h 30 改

1879 nî 4 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 志田郡 ê lâng.

4446

千葉授

12 goe̍h 30 改

1886 nî 2 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 ê lâng.

4445
4433

高橋良作

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 栗原郡 ê lâng.

4242

佐藤慶三郎

12 goe̍h 30 改

1886 nî 11 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 宮城縣 柴田郡 ê lâng.

4241
4235