Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
10-hāng kiat-kó
5654

林圳溢

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

5476
5376

何寄生

12 goe̍h 30 改

1902 nî 4 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

3757

林通喜

12 goe̍h 30 改

1906 nî 7 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

3440

楊六合

12 goe̍h 30 改

1910 nî 5 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

2780
2676

林守真

12 goe̍h 30 改

1893 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

2203

陳陸

12 goe̍h 30 改

1892 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 1954 nî kòe-sin. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

1610

蔣乾

12 goe̍h 30 改

1904 nî 2 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

709