Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
118-hāng kiat-kó
5534

陳星恒

12 goe̍h 30 改

台南州 台南市 本町 ê lâng.

5483

曾遠堂

12 goe̍h 30 改

1873 nî 11 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 開山町 ê lâng.

5394

邱天賜

12 goe̍h 30 改

1888 nî 4 goe̍h chhut-sì. 台南州 台南市 本町 ê lâng.

5357

王汝禎

12 goe̍h 30 改

1880 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 本町 ê lâng.

5183

郭松根

12 goe̍h 30 改

1903 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

5136

盧世澤

12 goe̍h 30 改

1881 nî 8 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

5090

林全金

12 goe̍h 30 改

1898 nî chhut-sì. 台南州 台南市 鹽埕 ê lâng.

5070

林叔桓

12 goe̍h 30 改

1893 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 本町 ê lâng.

4980

劉錫五

12 goe̍h 30 改

1873 nî 1 goe̍h chhut-sì. 台南州 台南市 高砂町 ê lâng.

4811

森本文波

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

4627

鄭德和

12 goe̍h 30 改

1898 nî 1 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 台町 ê lâng.

4593

陳寶全

12 goe̍h 30 改

1882 nî 4 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 高砂町 ê lâng.

4503 張明

張明

12 goe̍h 30 改

1894 nî 9 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 1940 nî 2 goe̍h 3 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

4499

張武

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

4383

曾信

12 goe̍h 30 改

1876 nî 11 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 永樂町 ê lâng.

4312

謝國城

12 goe̍h 30 改

1912 nî 2 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 1980 nî 12 goe̍h 29 ji̍t kòe-sin. 台南州 台南市 ê lâng.

4297

施禎祥

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

4262

蔡清德

12 goe̍h 30 改

1905 nî 8 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 入船町 ê lâng.

4253

蔡金池

12 goe̍h 30 改

1894 nî 10 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 ê lâng.

4249

蔡炎

12 goe̍h 30 改

1901 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台南州 台南市 本町 ê lâng.