Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
16-hāng kiat-kó
5373

岡田信

12 goe̍h 30 改

1885 nî 3 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 野洲郡 ê lâng.

4829

山中佐太郎

12 goe̍h 30 改

1883 nî 7 goe̍h chhut-sì. 滋賀縣 ê lâng.

4807

森志計理

12 goe̍h 30 改

1890 nî 9 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 滋賀郡 ê lâng.

3937

大磐誠三

12 goe̍h 30 改

1890 nî 1 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 ê lâng.

3466

吉井長平

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 坂田郡 ê lâng.

3071
2973

馬杉七郎

12 goe̍h 30 改

1906 nî 10 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 野洲郡 ê lâng.

2875
2452

中村知三

12 goe̍h 30 改

1887 nî 12 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 ê lâng.

2387

中江政吉

12 goe̍h 30 改

1898 nî 4 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 ê lâng.

1485

獅子堂靜雄

12 goe̍h 30 改

1901 nî 3 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 大津市 ê lâng.

1462

澤田將太郎

12 goe̍h 30 改

1896 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 野洲郡 ê lâng.

1351

佐野治夫

12 goe̍h 30 改

1904 nî 2 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 東淺井郡 ê lâng.

1003

國松安治良

12 goe̍h 30 改

1892 nî 2 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 滋賀縣 栗太郡 ê lâng.

710