Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
25-hāng kiat-kó
5590

增田秀吉

12 goe̍h 30 改

1887 nî 6 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 北足立郡 ê lâng.

5547

都築孫藏

12 goe̍h 30 改

1885 nî 3 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 馬宮村 ê lâng.

4768

增岡賢七

12 goe̍h 30 改

1888 nî chhut-sì. 埼玉縣 ê lâng.

4713
4090

小山三郎

12 goe̍h 30 改

1885 nî 3 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 ê lâng.

3943
3358
3326

山木毅一郎

12 goe̍h 30 改

1893 nî 1 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 南埼玉郡 ê lâng.

3316

柳原陽之助

12 goe̍h 30 改

1907 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 秩父郡 ê lâng.

3256

森田盛藏

12 goe̍h 30 改

1908 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 北足立郡 ê lâng.

3021

松岡清

12 goe̍h 30 改

1906 nî 10 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 1985 nî 8 goe̍h 22 ji̍t kòe-sin. 埼玉縣 浦和市 ê lâng.

2568
2325
1825

田中專一

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 南埼玉郡 ê lâng.

1038

桑原政夫

12 goe̍h 30 改

1890 nî 1 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 兒玉郡 ê lâng.

1032

黑澤權藏

12 goe̍h 30 改

1875 nî 4 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 埼玉縣 ê lâng.

1019
715