Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
47-hāng kiat-kó
5690

富田松彥

12 goe̍h 30 改

1884 nî 12 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 福島縣 福島市 ê lâng.

5587

本間善庫

12 goe̍h 30 改

1885 nî 10 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 福島縣 安達郡 ê lâng.

5585

堀田鼎

12 goe̍h 30 改

1883 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 福島縣 安積郡 ê lâng.

5260

中原薰

12 goe̍h 30 改

1883 nî 10 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 福島縣 田村郡 三春町 ê lâng.

5177

押見仁

12 goe̍h 30 改

1884 nî 2 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 福島縣 ê lâng.

4778

松本留吉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 福島縣 東白川郡 ê lâng.

4421

田原哲次郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 3 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 福島縣 糟屋郡 ê lâng.

3972
3969
3941

大越隆三

12 goe̍h 30 改

1900 nî 9 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 1943 nî 2 goe̍h 6 ji̍t kòe-sin. 福島縣 ê lâng.

3926

江花靜

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h chhut-sì. 福島縣 河沼郡 廣瀨村 ê lâng.

3842

渡部政鬼

12 goe̍h 30 改

1898 nî 10 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 福島縣 ê lâng.

3521

蓬田吉兵衛

3 goe̍h 20 改

福島縣 伊達郡 ê lâng.

3479

吉田菊治

12 goe̍h 30 改

1886 nî 12 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 福島縣 若松市 ê lâng.

3478

吉田修

12 goe̍h 30 改

1900 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 福島縣 相馬郡 大野村 ê lâng.

3463
3376

山本健治

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 福島縣 若松市 大町 ê lâng.

3288
3271

門馬勇

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 福島縣 相馬郡 山上村 ê lâng.

3191

宗像傳

12 goe̍h 30 改

1890 nî 10 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 福島縣 田村郡 ê lâng.