Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
552-hāng kiat-kó
6727

高再祝

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 1936 nî 10 goe̍h 31 ji̍t kòe-sin. 台南州 ê lâng.

6538

李買

12 goe̍h 30 改

台南州 東石郡 東石庄 ê lâng.

6530
6526

楊仲琨

12 goe̍h 30 改

1902 nî 5 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 斗六街 ê lâng.

6518
6515

廖番江

12 goe̍h 30 改

1900 nî 7 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 ê lâng.

6502

林木

12 goe̍h 30 改

1877 nî 9 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 莿桐庄 ê lâng.

6427

陳哮

12 goe̍h 30 改

1895 nî chhut-sì. 台南州 北門郡 七股庄 七十二分 ê lâng.

5669
5668

廖勤

12 goe̍h 30 改

1907 nî 7 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 台南州 虎尾郡 西螺街 西螺 ê lâng.

5666

廖學昆

12 goe̍h 30 改

1897 nî 12 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 1961 nî kòe-sin. 台南州 虎尾郡 西螺街 西螺 ê lâng.

5661

林文炎

12 goe̍h 30 改

1909 nî 10 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義市 元町 ê lâng.

5657

林草晒

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 莿桐庄 ê lâng.

5654

林圳溢

12 goe̍h 30 改

1895 nî 10 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 台南州 嘉義郡 新巷庄 ê lâng.

5614

葉清泉

12 goe̍h 30 改

1894 nî 2 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 台南州 斗六郡 斗六街 ê lâng.

5555

凃明玉

12 goe̍h 30 改

1876 nî 12 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 台南州 北門郡 北門庄 ê lâng.

5536
5534

陳星恒

12 goe̍h 30 改

台南州 台南市 本町 ê lâng.

5529