Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
61-hāng kiat-kó
5617

橫井勝治郎

12 goe̍h 30 改

愛知縣 名古屋市 ê lâng.

5404
5371

大塚堅之助

12 goe̍h 30 改

1882 nî 7 goe̍h chhut-sì. 愛知縣 ê lâng.

5233

鈴置良一

12 goe̍h 30 改

1893 nî 5 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 ê lâng.

5191
4802

村上玉吉

12 goe̍h 30 改

1873 nî 1 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 豐橋市 ê lâng.

4796

嶺田丘造

12 goe̍h 30 改

1887 nî 9 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 岡崎市 ê lâng.

4773
4709

林定一

12 goe̍h 30 改

1901 nî 6 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 知多郡 內海町 ê lâng.

4700

服部武彥

12 goe̍h 30 改

1882 nî 10 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 名古屋市 ê lâng.

4698
4676

新美省音

12 goe̍h 30 改

1883 nî 3 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 名古屋市 ê lâng.

4424
4417

田中庄吉

12 goe̍h 30 改

1879 nî 10 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 名古屋市 ê lâng.

3933
3868

青木赳雄

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 名古屋市 ê lâng.

3864

安達房治郎

12 goe̍h 30 改

1884 nî 8 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 名古屋市 ê lâng.

3841

渡部逸平

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 ê lâng.

3472

吉川清

12 goe̍h 30 改

1914 nî 11 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 ê lâng.

3456

橫井綱一

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 愛知縣 ê lâng.