Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
244-hāng kiat-kó
6585 曾大目
5656

林靜觀

12 goe̍h 30 改

1861 nî 10 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 高雄州 鳳山郡 鳥松庄 ê lâng.

5643
5633
5632

李士新

12 goe̍h 30 改

高雄州 東港郡 萬丹庄 萬丹 ê lâng.

5612

葉鴻猷

12 goe̍h 30 改

1897 nî 4 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 高雄州 高雄市 旗後町 ê lâng.

5602
5578

潘聯輝

12 goe̍h 30 改

1903 nî 5 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 高雄州 高雄市 新濱町 ê lâng.

5557

董清林

12 goe̍h 30 改

1898 nî 6 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 1940 nî kòe-sin. 高雄州 恒春郡 車城庄 車城 ê lâng.

5556 董欽湖

董欽湖

12 goe̍h 30 改

1870 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 1934 nî kòe-sin. 高雄州 恒春郡 車城庄 車城 ê lâng.

5541

陳文欽

12 goe̍h 30 改

1906 nî 12 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 高雄州 高雄市 苓雅寮 ê lâng.

5531

陳新發

12 goe̍h 30 改

1893 nî chhut-sì. 高雄州 岡山郡 楠梓庄 楠梓 ê lâng.

5522 陳超
5519 陳三旗

陳三旗

12 goe̍h 30 改

1902 nî 2 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 高雄州 屏東郡 里港庄 ê lâng.

5513

陳冠雄

12 goe̍h 30 改

1888 nî 12 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 高雄州 高雄市 苓雅寮 ê lâng.