Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
22-hāng kiat-kó
6439

謝有利

12 goe̍h 30 改

1884 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

6424

謝寅

12 goe̍h 30 改

1882 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

5977

橋木圭造

12 goe̍h 30 改

1875 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

5850

范姜政

12 goe̍h 30 改

1888 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

5420
5347
5091

林先水

12 goe̍h 30 改

1899 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

3503

吉宗一馬

12 goe̍h 30 改

1899 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 大阪府 大阪市 ê lâng.

3391

弓削久兵衛

12 goe̍h 30 改

1879 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 千葉縣 長生郡 ê lâng.

3222

本池董

12 goe̍h 30 改

1900 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 鳥取縣 西伯郡 ê lâng.

2632

服部末雄

12 goe̍h 30 改

1885 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 熊本縣 八代郡 ê lâng.

2503

長原茂

12 goe̍h 30 改

1894 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台北州 宜蘭市 ê lâng.

2386

吳定江

12 goe̍h 30 改

1891 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1991 nî 4 goe̍h 28 ji̍t kòe-sin. 台中州 大屯郡 ê lâng.

2308

土光加壽男

12 goe̍h 30 改

1902 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 岡山縣 御津郡 ê lâng.

2211

津田定次郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì.

2077

張日昌

12 goe̍h 30 改

1888 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 彰化市 快官 ê lâng.

1862

高岡義雄

12 goe̍h 30 改

1892 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 奈良縣 ê lâng.

1630 蕭敦仁

蕭敦仁

12 goe̍h 30 改

1890 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1972 nî kòe-sin. 台中州 員林郡 田中街 卓乃潭 ê lâng.

1375

蔡先於

8 goe̍h chhe 3 改

1893 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 1960 nî 7 goe̍h 12 ji̍t kòe-sin. 台中州 大甲郡 梧棲街 ê lâng.

790

川野清一郎

12 goe̍h 30 改

1901 nî 4 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.