Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
59-hāng kiat-kó
6726

淺野安吉

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h chhut-sì. 京都府 京都市 上京區 ê lâng.

5493

田中友二郎

12 goe̍h 30 改

1874 nî 9 goe̍h chhut-sì. 京都府 桑田郡 ê lâng.

5384

加納芳次

12 goe̍h 30 改

1891 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

5335

青木行清

12 goe̍h 30 改

1884 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

5286

松浦嘉七

12 goe̍h 30 改

1889 nî 11 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 京都府 ê lâng.

5241

田村政太郎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 1 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

4803
4787
4639
4441
4283

阪根溫良

12 goe̍h 30 改

1898 nî 6 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 京都府 中郡 河邊村 ê lâng.

4232

近藤清三

12 goe̍h 30 改

1882 nî 10 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 京都府 加佐郡 ê lâng.

3935
3905
3879
3865
3502

吉峯弘造

12 goe̍h 30 改

1893 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

3389

山分一郎

12 goe̍h 30 改

1905 nî 1 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.

3297

安田勇吉

12 goe̍h 30 改

1904 nî 3 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 京都府 京都市 ê lâng.