Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
68-hāng kiat-kó
6134
5502

張廷桓

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

5490
5113
5111
5110

林伯楷

12 goe̍h 30 改

1899 nî chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

5102

林丁財

12 goe̍h 30 改

1905 nî 8 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 竹塘庄 ê lâng.

5075

林汝直

12 goe̍h 30 改

1896 nî 9 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

5010
4997
4985

劉西江

12 goe̍h 30 改

1901 nî chhut-sì. 台中州 北斗郡 溪州庄 舊眉 ê lâng.

4912

賴水牛

12 goe̍h 30 改

1894 nî 7 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

4854

葉文軒

12 goe̍h 30 改

1896 nî 1 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

4847
4843
4619
4602
4590

陳文

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 溪州庄 溪州 ê lâng.

4586

陳伯壎

12 goe̍h 30 改

1896 nî 12 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.

4561

陳章琪

12 goe̍h 30 改

1880 nî 5 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 台中州 北斗郡 北斗街 ê lâng.