Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
64-hāng kiat-kó
5662
5642

李逢春

12 goe̍h 30 改

1877 nî 9 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 草屯街 ê lâng.

5411
5122

林野

12 goe̍h 30 改

台中州 南投郡 草屯街 草屯 ê lâng.

5017
4965
4948
4946
4554
4496

張伯

12 goe̍h 30 改

1909 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 中寮庄 後寮 ê lâng.

4315
4119
4081
4027
3957

王水

12 goe̍h 30 改

1889 nî 6 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 名間庄 濁水 ê lâng.

3766

林塗

12 goe̍h 30 改

1900 nî 3 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 草屯街 ê lâng.

3750

林朝崧

12 goe̍h 30 改

1900 nî 2 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 草屯街 ê lâng.

3669

林維軒

12 goe̍h 30 改

1907 nî 7 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 草屯街 ê lâng.

3648

廖昆龍

12 goe̍h 30 改

1873 nî 1 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 中寮庄 ê lâng.

3598

李峯帛

12 goe̍h 30 改

1893 nî 12 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 台中州 南投郡 草屯街 ê lâng.