Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
78-hāng kiat-kó
5592

松尾武吉

12 goe̍h 30 改

1891 nî 8 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

5451

澤井益衛

12 goe̍h 30 改

1884 nî 11 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

5344

上野龜甫

12 goe̍h 30 改

1886 nî 9 goe̍h chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

5305

山本彥助

12 goe̍h 30 改

1905 nî 2 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

5290

松田良清

12 goe̍h 30 改

1889 nî chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

5265

南部為人

12 goe̍h 30 改

1877 nî 3 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 山口縣 阿武郡 ê lâng.

5261

中村五九介

12 goe̍h 30 改

1877 nî 5 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 山口縣 阿武郡 ê lâng.

5166

內田松太

12 goe̍h 30 改

1901 nî 12 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

5153

鮎川義介

12 goe̍h 30 改

1880 nî 11 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 1967 nî 2 goe̍h 13 ji̍t kòe-sin. 山口縣 ê lâng.

4789

美間正道

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 山口縣 豐浦郡 ê lâng.

4743

藤村孜郎

12 goe̍h 30 改

1896 nî 9 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 山口縣 荻市 ê lâng.

4707

林吉一

12 goe̍h 30 改

1906 nî 1 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 山口縣 熊毛郡 曾根村 ê lâng.

4696

秦雅尚

12 goe̍h 30 改

1886 nî chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

4695

橋本又七

12 goe̍h 30 改

1883 nî 9 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 山口縣 豐浦郡 ê lâng.

4673

長富八郎

12 goe̍h 30 改

1893 nî 9 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 山口縣 山口市 ê lâng.

4368
4152

厚東禎造

12 goe̍h 30 改

1873 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.

4010
3998

數山英一

12 goe̍h 30 改

1908 nî 1 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 山口縣 下關市 ê lâng.

3916

上田幸治

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 山口縣 ê lâng.