Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
142-hāng kiat-kó
5597
5596

安武直夫

12 goe̍h 30 改

1887 nî 6 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 三潴郡 ê lâng.

5343

植木殖

12 goe̍h 30 改

1888 nî 12 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 1934 nî 1 goe̍h 22 ji̍t kòe-sin. 福岡縣 田川郡 ê lâng.

5342

猪俣一郎

12 goe̍h 30 改

1899 nî 11 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 福岡市 ê lâng.

5280

福井公

12 goe̍h 30 改

1864 nî 8 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 京都郡 行橋町 ê lâng.

5271

橋爪八郎

12 goe̍h 30 改

1892 nî 8 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 ê lâng.

5262

中村富雄

12 goe̍h 30 改

福岡縣 ê lâng.

5224

清水倉太

12 goe̍h 30 改

1885 nî 4 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 浮羽郡 ê lâng.

5157

池田悟

12 goe̍h 30 改

1904 nî 8 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 ê lâng.

5155
4831

山本光次

12 goe̍h 30 改

1887 nî 1 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 朝倉郡 ê lâng.

4820
4814
4800

宮部峯二

12 goe̍h 30 改

1887 nî 10 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 宗像郡 ê lâng.

4672
4669

永島文太郎

12 goe̍h 30 改

1883 nî 1 goe̍h 20 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 宗像郡 ê lâng.

4658
4656

中尾莊兵衛

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 福岡縣 糟屋郡 ê lâng.