Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

17-hāng kiat-kó
5535
5209

洪命

12 goe̍h 30 改

1902 nî chhut-sì. 澎湖廳 馬公支廳 白沙庄 ê lâng.

4856
4845
4555
4468
4127
4052
3829

盧額

12 goe̍h 30 改

1903 nî chhut-sì. 澎湖廳 馬公支廳 西嶼庄 ê lâng.

3612
3599
3432
2920

方尚

12 goe̍h 30 改

1898 nî 3 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 澎湖廳 馬公支廳 白沙庄 ê lâng.

881

紀𢙨

12 goe̍h 30 改

1903 nî 2 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 澎湖廳 馬公支廳 馬公街 ê lâng.