Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
31-hāng kiat-kó
5602
5531

陳新發

12 goe̍h 30 改

1893 nî chhut-sì. 高雄州 岡山郡 楠梓庄 楠梓 ê lâng.

5442
5418

吳龍

12 goe̍h 30 改

1893 nî 6 goe̍h chhut-sì. 高雄州 岡山郡 楠梓庄 ê lâng.

5114

林文銓

12 goe̍h 30 改

1901 nî chhut-sì. 高雄州 岡山郡 路竹庄 後鄉 ê lâng.

5109
4990
4963

李廷瑞

12 goe̍h 30 改

1906 nî 3 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 湖內庄 ê lâng.

4576
4398
4395

蘇潤

12 goe̍h 30 改

1879 nî 7 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 路竹庄 大社 ê lâng.

4394
4392

蘇杰

12 goe̍h 30 改

1902 nî 7 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 岡山街 ê lâng.

4391
4381

曾曉

12 goe̍h 30 改

1898 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 左營庄 左營 ê lâng.

4339
4120
4043

許恩錫

12 goe̍h 30 改

1898 nî 5 goe̍h chhut-sì. 高雄州 岡山郡 岡山街 ê lâng.

3768
3748

林兆沛

12 goe̍h 30 改

1910 nî 8 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 高雄州 岡山郡 楠梓庄 ê lâng.