Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

30-hāng kiat-kó
4663
4071

桑原雄二郎

12 goe̍h 30 改

1895 nî 5 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

4005

神谷龜吉

12 goe̍h 30 改

1877 nî 8 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

3888
3461

橫田道三

12 goe̍h 30 改

1902 nî 12 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

3387
3274

八木寬

12 goe̍h 30 改

1909 nî 7 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

3264
3260

森田了三

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

3196

村井房吉

12 goe̍h 30 改

1881 nî 1 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 袋町 ê lâng.

3100

三浦光次

12 goe̍h 30 改

1876 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

2997

升島戶野一

12 goe̍h 30 改

1877 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

2977
2588

野々山次郎

12 goe̍h 30 改

1901 nî 9 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

2554
2522

二反田真一

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

2394
2287

天道環

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.

1974
1047

小池清胤

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 廣島縣 廣島市 ê lâng.