Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
34-hāng kiat-kó
5369

大岩榮吾

12 goe̍h 30 改

1876 nî 12 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 鹽谷郡 ê lâng.

5338

安保忠毅

12 goe̍h 30 改

1885 nî 3 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 ê lâng.

5272

蓮見重治

12 goe̍h 30 改

1896 nî 12 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 ê lâng.

5202

小林義雄

12 goe̍h 30 改

1891 nî 5 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 鹽谷郡 ê lâng.

5161

稻垣邦雄

12 goe̍h 30 改

1897 nî 3 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 ê lâng.

4781
4747

古野好武

12 goe̍h 30 改

1887 nî chhut-sì. 栃木縣 ê lâng.

4430

高橋鹿之助

12 goe̍h 30 改

1885 nî 4 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 那須郡 ê lâng.

4087

小林長彥

12 goe̍h 30 改

1895 nî 3 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 栃木市 ê lâng.

3328
3286

屋代福壽

12 goe̍h 30 改

1890 nî 3 goe̍h 12 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 ê lâng.

3207

村田兵衛

12 goe̍h 30 改

1900 nî 4 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 宇都宮市 ê lâng.

2893

船橋武雄

12 goe̍h 30 改

1889 nî 12 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 下都賀郡 ê lâng.

2496
2316

遠井金三九

12 goe̍h 30 改

1894 nî 3 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 ê lâng.

2253
2219

塚原凞

12 goe̍h 30 改

1899 nî 1 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 下都賀郡 ê lâng.

1995

谷國三郎

12 goe̍h 30 改

1889 nî 3 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 栃木市 ê lâng.

1872

高島金次

12 goe̍h 30 改

1894 nî 5 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 栃木縣 ê lâng.