Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
52-hāng kiat-kó
6314 永山止米郎
5579

菱沼宇平

12 goe̍h 30 改

1879 nî 7 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

5232

諏訪鶴雄

12 goe̍h 30 改

1888 nî 8 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

4780

丸田登

12 goe̍h 30 改

1893 nî 12 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 鹿島郡 ê lâng.

4690

長谷川榮

12 goe̍h 30 改

1892 nî 11 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

4633
4083

小瀧建人

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 水戶市 ê lâng.

3303

安松勝雄

12 goe̍h 30 改

1888 nî 11 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 水戶市 ê lâng.

3238

森巍

12 goe̍h 30 改

1898 nî 6 goe̍h 23 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 久慈郡 ê lâng.

2947

細貝廣作

12 goe̍h 30 改

1893 nî 12 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

2878

藤田正義

12 goe̍h 30 改

1895 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

2824

深谷佐市

12 goe̍h 30 改

1888 nî 6 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

2822

深澤力雄

12 goe̍h 30 改

1893 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 ê lâng.

2750

久松富之助

12 goe̍h 30 改

1881 nî 12 goe̍h chhut-sì. 茨城縣 新治郡 牛渡村 ê lâng.

2695
2635

塙亥之吉

12 goe̍h 30 改

1897 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 久慈郡 ê lâng.

2566

沼尻元一

12 goe̍h 30 改

1911 nî 12 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 筑波郡 ê lâng.

2408

中島一男

12 goe̍h 30 改

1897 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 筑波郡 ê lâng.

2380

內藤實

12 goe̍h 30 改

1912 nî 2 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 茨城縣 真壁郡 養蠶村 ê lâng.

2340