Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
63-hāng kiat-kó
5439

鄉原藤一郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 8 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 長野縣 松本市 ê lâng.

5274

林將治

12 goe̍h 30 改

1884 nî 11 goe̍h chhut-sì. 長野縣 諏訪郡 下諏訪町 ê lâng.

5243

瀧澤正

12 goe̍h 30 改

1901 nî 6 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.

5178

折井清登

12 goe̍h 30 改

1889 nî 1 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 長野縣 松本市 ê lâng.

5168

小布施齊

12 goe̍h 30 改

1887 nî 11 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 長野縣 長野市 ê lâng.

4680
4082

小出正美

12 goe̍h 30 改

1902 nî 10 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.

4020

木下源重郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 5 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 1988 nî kòe-sin. 長野縣 上伊那郡 中澤村 ê lâng.

3884
3838

輪湖清美

12 goe̍h 30 改

1885 nî 12 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì. 長野縣 安曇郡 ê lâng.

3499

吉原昇三

12 goe̍h 30 改

1889 nî 4 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.

3313

柳澤七五三治

12 goe̍h 30 改

1899 nî 6 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 長野縣 上田市 ê lâng.

3227

百瀨美篶

12 goe̍h 30 改

1905 nî 11 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 長野縣 東筑摩郡 ê lâng.

3226
3180

宮本能武

12 goe̍h 30 改

1898 nî 7 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.

3179
3170

宮島靖

12 goe̍h 30 改

1900 nî 1 goe̍h 31 ji̍t chhut-sì. 長野縣 ê lâng.