Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
48-hāng kiat-kó
6562
5372

岡崎義雄

12 goe̍h 30 改

1883 nî 11 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 高知縣 高知市 ê lâng.

5287

松尾溫爾

12 goe̍h 30 改

1873 nî 3 goe̍h 24 ji̍t chhut-sì. 高知縣 ê lâng.

5263

永野辰重

12 goe̍h 30 改

1880 nî 2 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 高知縣 ê lâng.

5184

陰山登

12 goe̍h 30 改

1881 nî 3 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 高知縣 安藝郡 ê lâng.

4830

山本暲

12 goe̍h 30 改

1896 nî 9 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 高知縣 高知市 帶屋町 ê lâng.

4806
4785
4765

間崎信夫

12 goe̍h 30 改

1886 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 高知縣 ê lâng.

4737

福富成彥

12 goe̍h 30 改

1895 nî 1 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 高知縣 高知市 ê lâng.

4704

濱田正彥

12 goe̍h 30 改

1895 nî 1 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 高知縣 土佐郡 ê lâng.

4703

濱田藏治

12 goe̍h 30 改

1884 nî 3 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì. 高知縣 久禮町 ê lâng.

4442

谷本清心

12 goe̍h 30 改

1881 nî 3 goe̍h 30 ji̍t chhut-sì. 高知縣 幡多郡 ê lâng.

3966

岡本英男

12 goe̍h 30 改

1901 nî chhut-sì. 高知縣 高岡郡 浦ノ內村 ê lâng.

3467

吉市米太郎

12 goe̍h 30 改

1890 nî 4 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì. 高知縣 高知市 ê lâng.

3367

山中義雄

12 goe̍h 30 改

1883 nî 12 goe̍h 11 ji̍t chhut-sì. 高知縣 高知市 ê lâng.

3319

柳本貞吉

12 goe̍h 30 改

1888 nî 9 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì. 高知縣 香美郡 ê lâng.

3293
3243

森春喜

12 goe̍h 30 改

1890 nî 2 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 高知縣 高知市 下島町 ê lâng.