Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

35-hāng kiat-kó
5331

和田一郎

12 goe̍h 30 改

1887 nî 12 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

5141

渡部慶之進

12 goe̍h 30 改

1907 nî 5 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

4887
4691
4289

笹木長太郎

12 goe̍h 30 改

1883 nî 5 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

4089
3892

飯塚實

12 goe̍h 30 改

1884 nî 12 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 島根縣 簸川郡 出東村 ê lâng.

3341

山下一馬

12 goe̍h 30 改

1891 nî 8 goe̍h 26 ji̍t chhut-sì. 島根縣 那賀郡 ê lâng.

3284

矢野速吉

12 goe̍h 30 改

1892 nî 6 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

3144
3102
2952

堀內明

12 goe̍h 30 改

1898 nî 8 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 島根縣 簸川郡 ê lâng.

2849

福間定朝

12 goe̍h 30 改

1909 nî 9 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì. 島根縣 八束郡 ê lâng.

2586

野津三次郎

12 goe̍h 30 改

1870 nî 8 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì. 島根縣 簸川郡 ê lâng.

2475

仲田雅男

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì. 島根縣 能義郡 ê lâng.

2447

中村直

12 goe̍h 30 改

1893 nî 2 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 島根縣 松江市 雜賀町 ê lâng.

1962

武上耕一

12 goe̍h 30 改

1888 nî 8 goe̍h 17 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

1937

竹下弘

12 goe̍h 30 改

1896 nî 10 goe̍h 21 ji̍t chhut-sì. 島根縣 ê lâng.

1911

高見三吉

12 goe̍h 30 改

1885 nî 2 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì. 島根縣 簸川郡 ê lâng.

1680