Jîn-sū-kàm | 人士鑑 | Jinshikan

Che sī chi̍t hūn tùi 1943 nî pán 臺灣人士鑑 tāi-seng sa-lia̍h, kiam chham-chiàu kî-tha chhut-chhù ka-thiam jîn-bu̍t hāng-bo̍k kap lōe-iông ê chu-liāu; chit-má lóng-chóng siu 6702-ê jîn-bu̍t.

Chu-liāu:

  • 臺灣人士鑑 (1943) +3861 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1937) +1455 lâng
  • 臺灣人士鑑 (1934) +343 lâng
  • 自治制度改正十周年紀念人物史 (1931) +1040 lâng
  • Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò +3 lâng

Chiah-kú-á kái-sin:

Kóng-kò
163-hāng kiat-kó
5694

石井保

12 goe̍h 30 改

1887 nî 3 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 赤坂區 ê lâng.

5591

松井石根

12 goe̍h 30 改

1878 nî 7 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5448

酒井寅次郎

12 goe̍h 30 改

1902 nî 1 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5403
5336

新井榮吉

12 goe̍h 30 改

1881 nî 2 goe̍h 2 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5264

成瀨欽治

12 goe̍h 30 改

1906 nî 12 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5258

豐住政治郎

12 goe̍h 30 改

1899 nî 8 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5255

椿阪登𨳁

12 goe̍h 30 改

1889 nî 5 goe̍h 15 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5235

關口壽之助

12 goe̍h 30 改

1892 nî 8 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5234

住谷茂夫

12 goe̍h 30 改

1893 nî 3 goe̍h 1 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

5146

渡邊哲

12 goe̍h 30 改

1887 nî 3 goe̍h 25 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 淀橋區 ê lâng.

5142
4821

山口宗雄

12 goe̍h 30 改

東京府 東京市 ê lâng.

4819

山縣三郎

12 goe̍h 30 改

1891 nî 11 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

4810
4782
4767

牧山鶴彥

12 goe̍h 30 改

1901 nî 5 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì. 東京府 東京市 ê lâng.

4764